LINEA BLACK

GAS NATURAL O ENVASADO DE 30-50-75-110 LITROS

CARGA SUPERIOR E INFERIOR

LINEA BLACK

GAS NATURAL O ENVASADO DE 30-50-75-110 LITROS

CARGA SUPERIOR E INFERIOR

LINEA ZAFIRO

ELECTRICO 40-65-95 LITROS

DE COLGAR O APOYAR CARGA SUPERIOR

LINEA ZAFIRO

A GAS 30-50-85 LITROS

DE COLGAR O APOYAR SUPERIOR E INFERIOR